Koliki je propisani postotak nagiba svjetala?

Jedna od bitnijih radnji na tehničkom pregledu je kontrola svjetlosno – signalnih uređaja, prilikom koje se kontrolira intezitet i usmjerenost svjetala regloskopom.

Na svakom vozilu je od strane proizvođača točno određen postotak nagiba svjetala, koji se uglavnom kreće u rasponu od 1% da 1,3%, što je u pravilu označeno na plastičnom nosaču ili na naljepnici u motornom prostoru.

Regloskopom se kontroliraju kratka, duga i svjetla za maglu, pri čemu vozilo mora biti neopterećeno i uređaj za podešavanje visine svjetala u vozilu postavljen u nulti položaj.